Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Infraestructures científiques / Materials avançats / Laboratori d’Elasticitat i Resistència de Materials- LERMA

Laboratori d’Elasticitat i Resistència de Materials- LERMA

El LERMA, desenvolupa la seva activitat de recerca, transferència i docència des de 1971. Es troba ubicat a l'edifici H planta -1 de l'ETSEIB. Els serveis que presta cobreixen els àmbits següents:

- Caracterització mecànica de materials: constitutiva i resistent

- Assaigs avançats de components, estructures i materials

- Anàlisi experimental de components (extensometria i DIC)

- Anàlisi d'integritat estructural (estàtic, impacte, fatiga) de components assajats

Simulació i optimització de components assajats

El LERMA està vinculat al grup de recerca REMM, que centra la seva recerca en els components i estructures metàl·lics de paret prima i les lloses mixtes d’acer i formigó. El grup empra eines analítiques, numèriques i experimentals. Altres línies de recerca força actives són les del comportament i disseny d’estructures sota l’acció del foc, i fatiga i integritat estructural. Més recentment, el grup s’ha obert a dos camps de recerca que han esdevingut rellevants aquest darrers temps: la fabricació additiva, on es treballa en la caracterització mecànica del materials i la simulació del procés de fabricació, i la bioenginyeria.

Projecte 1.

 Conveni amb l'empresa MECALUX: Des de 1998 el LERMA manté de forma permanent un programa de recerca i desenvolupament sobre el comportament estructural de components de prestatgeries metàl·liques. En l'àmbit del programa es realitzen assajos i anàlisis experimentals, estudis i anàlisis del seu comportament i modes de fallada, estudis sobre la influència de paràmetres geomètrics i de material, així com sobre les prestacions dels components. També es fan propostes de modificacions i millores dels sistemes de prestatgeries i els seus components.

Projecte 2

Línia de recerca i serveis sobre el comportament estructural del perfils prims de xapa conformada metàl·lica en fred. Especial incidència amb els productes relacionats amb les xapes nervades, tubs i perfils oberts i lloses mixtes acer-formigó. Disseny, càlcul i assaig dels diferents productes claus en mà. Estudi de col·lapse estructural de perfils prims. Convenis i serveis amb empreses nacionals: Incoperfil, Europerfil, Metalperfil i Ingeperfil, i europees: ArcelorMittal, Astron Buildings i Crawford Global.

Projecte 3

Projectes de recerca en impressió 3D: Els projectes de recerca en relació a la fabricació additiva es centren en dos tecnologies diferents de baix cost: sistema de màscares digitals (MIP-SL) i fabricació per filament fos (FFF). En ambdues tecnologies, s’avaluen els principals paràmetres elàstics i/o resistents de les peces impreses mitjançant assaigs experimentals en funció dels paràmetres d’impressió. Per altra banda, també es desenvolupen models numèrics que permetin predir el comportament estructural de les peces impreses i que ajudin a una correcta optimització dels paràmetres d’impressió.

 

Equipaments

 • Màquina servo-hidràulica universal, amb control per ordinador MTS Model 810. Capacitat màxima ± 250 kN
 • Màquina electromecànica d'assaigs universal, estàtica, INSTRON Model 3366. Capacitat màxima ±10 kN
 • Màquina assaig formigó. CONTROLS Automàx. Flexió fins a 300kN, compressió fins a 2000kN.
 • Bancades d'assaigs: multifunció (capacitats màximes de ±100 kN) i assaigs uniaxial (capacitat màxima 1000 KN)
 • Marc d'assajos ancorat a llosa de formigó. Capacitat màxima 400 kN
 • Marc longitudinal per a assaigs a compressió de puntals i estructures lleugeres. Capacitat màxima 200 kN
 • Marc d'assaig biaxial. Capacitat axial: 400 kN (compressió), Capacitat transversal: ±200 kN
 • Sistema d’adquisició de dades basat en PC amb placa ADVANTECH, PC de 816 de 16 bit. Captura fins a 100 kS/s.
 • Equip d’extensometria de 6 canals marca HBM model MGC PLUS.
 • Equip d’extensometria de 40 canals multiplexats marca HBM model Model UPM 60
 • Equip d'anàlisi de tensions DIC (Cambra: IDS UI-2100SE-M-GL)
 • Programari tècnic i de simulació numèrica per elements finits