Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Infraestructures científiques / Materials avançats / Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER)

Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER)

L’Institut Universitari de Recerca Tèxtil (INTEXTER) analitza els diferents productes de la cadena de valor tèxtil (fibres, fils, teixits, no-teixits, peces de roba) així com els processos i productes per a la obtenció de propietats finals com la tintura, estampat, rentat i manteniment. Analitza també la depuració de les aigües residuals dels processos tèxtils i sectors afins (Cuir, Paper, Alimentació, etc.) i el disseny de sistemes i plantes depuradores. Disposa de plantes pilot de filatura, electrosipinning de nanofibres, tissatge, no-teixits, tintura, bugaderia, i depuració d’aigües.

A continuació trobareu el llistat de preus. Si el servei requereix de preparació o d'algun servei addicional que no està tarifat, es facturarà a part. Contacta'ns per resoldre qualsevol dubte o contractar els nostres serveis. 

 

Serveis científicotècnics

Tarifa (IVA no inclòs)

Identificació de fibres

30 – 150 € segons complexitat

Quantificació de fibres tèxtils

85 € / fibra

DSC

93 € / mostra

Solidesa del color a agents agressius normalitzats (ISO 105)

23 – 100 €/mostra segons agent

Angle de contacte

120 €/h

Permeabilitat a l’aire de teixits

80 €/mostra

Espectroscopia UV- VIS

50 €/h

Espectroscopia de Fluorescencia

120 €/h

Analizador de transmitància Ultravioleta

120 €/h

Equipaments

  • Mesuradors d'impedància/tensió/corrents
  • Mesuradors de camp electromagnètic
  • Càmera diagnòstica de RF
  • Analitzador de microones

Laboratori de control de la contaminació ambiental (I)

Tipus d’assajos

Norma / Mètode

Preu (€)

Activitat antibacteriana sobre teixits

SNV 195 920 1976

289

Activitat antibacteriana sobre teixits

AATCC 147

157

Activitat antimicòtica sobre teixits

SNV 195 920 1976

378

Amoníac

Standart method 23rd ed. 4500NH3

30

Amoni

Standar Method 23rd ed. 4500- NH3. C

23

Arsènic

Standard Method 23th ed. 3030-3500-As

Consultar

Biodegradabilitat

OCDE 302B-92

577

Biodegradabilitat

OCDE 301F

577

Carboni orgànic Total (TOC)

UNE-EN1484-98

37

Coliformes

BOE num 45 21/02/203

37

Carboni orgànic total (TOC)(productes i mostres sòlides)

UNE-EN 1484-98

69

Color

Standard method 23rd ed. 2120 B

21

Conductivitat A20ºC

Standart method 23rd ed. 2510B

21

Control Microbià en teixits

TSA+SABOURAUD

63

Clorurs

Standard Method 23rd ed. 4110

31

Clor lliure i residual

Kit

21

Cromo VI

Standard Method 23rd ed. 3500 CrD

31

DBOs

Standard Method 23rd ed. 5210-B

37

DBOs (sobre mostres sòlides)

Standard Method 23rd ed. 5210-B

155

Dissolvents volàtils halogenats

EPA 624

A consultar

Dissolvents volàtils no halogenats

EPA 624

A consultar

DQO (sobre mostres sòlides)

UNE 77004:2002

126

DQO

Standard Method 23rd ed. 5220

26

DQO filtrada

Standard Method 23rd ed. 5220

31

DQO

UNE 77004:2002

30

Duresa

Standard Method 23rd ed 2340 C

21

Assajos de coagulació- floculació

MO-B9. 1/07/14

63-105

Assajos electroquímics

 

126

Espectres I.R.

MO B9.1/07/14

94

Espectres I.R. +interpretació

MO B9. 1/07/14

126

Extracte aquós

MO B9. 1/07/13

58

Extracte amb dissolvent

MO B9. 1/07/13

73

Formaldehide

UNE-EN ISO 14184-1.2-

73

Fòsfor total

UNE EN ISO 6878

37

Fosfats

UNE EN ISO 6878

37

Grau Alcalimètric complet

Standard method 23rd ed. 2320

26

Laboratori de control de la contaminació ambiental (II)

Tipus d’assajos

Norma / Mètode

Preu (€)

Greixos i olis (materials extractables)

Standard method 23rd ed. 5520

48

Inhibició bacteriana (completa)

OCDE 209-84

236

Inhibició bacteriana (parcial)

OCDE 209-84

147

Materials inhibidores

EN ISO 11348-3

94

Materials inhibidores (sobre productes)

EN ISO 11348-3

105

MES

UNE- EN 872:2006

26

Metalls

ICP-MS

A consultar

Microfibres (contar) Linitex

MOB 9.1/07/16

420

Microfibres (contar) Rentadora

MOB 9.1/07/16

720

Nitrats

Standard Method 23rd ed. 4110

31

Nitrats + Amoni

Kit

42

Nitrats

Standard Method 23rd ed. 4110

31

Nitrogen total

UNE – EN 25663-94

31

Nitrogen total (sobre fibres)

DOCE N L75

63

Observació microscopi

Standard Method 23rd ed. 10000

31

Oxigen dissolt

Standard Method 23rd ed. 2510

16

PH

Standard Method 23rd ed. 4500H

16

Recompte de bactèries aeròbiques

BOE N. 45 21/02/03

37

Recompte de clostridis sulfatorreductors

BOE N. 45 21/02/03

58

Recompte coliformes fecals

BOE N. 45 21/02/03

37

Recompte coliformes totals

BOE N. 45 21/02/03

37

Recompte estreptococs fecals

BOE N. 45 21/02/03

37

Residu calcinable (550ºC)

Standard Method 23rd ed. 2540

58

Resistència de microorganismes sobre teixits

AATCC 30

153

Respirometria (cada reactor)

MO B9. 1/07/15

89

SOL

UNE-EN 27888:1994

27

Sòlids sedimentables

Standard Method 23rd ed 2540

10

Sòlids totals (residu sec)

Standard Method 23rd ed 2540

26

Sòlids volàtils

Standard Method 23rd ed 2540

31

Sulfats

Standard Method 23rd ed 4110

31

Sulfats (productes)

Standard Method 23rd ed 4110

47

Sulfits

Standard Method 23rd ed 4110

31

Sulfurs

Standard Method 23rd ed 4110

31

Taxa de respiració (OUR)

Standard Method 23rd ed 2710

37

Taxa de respiració específica (RR)(OUR+MES)

Standard Method 23rd ed 2710+2540

63

Tensioactius anicònics

Mètode del comitè internacional de la detergència

42

Laboratori de control de la contaminació ambiental (III)

Tipus d’assajos

Norma / Mètode

Preu (€)

Tensioactius aniònics

Standard Method 23rd ed. 5540

63

Tensioactius aniònics (productes)

Standard Method 23rd ed. 5540

74

Tensioactius no iònics

UNE- EN55725

184

Tensioactius catiònics

Mètode del comitè internacional de la detergència

42

Turbidesa

Standard Method 23rd ed 2130

16

Laboratori de control de la contaminació ambiental (IV)

Anàlisi toxicològic

Tipus d’assajos

Norma / Mètode

Preu (€)

Toxicitat Daphnia

OECD 202

315

Toxicitat Lemna minor

OECD 221

315

Toxicitat microalgues d’aigua dolça

EOCD 201

315

Laboratori de física tèxtil

Tipus d’assajos

Norma / Mètode

Preu (€)

 

Teixits

 

Designació dels teixits de calada

UNE 40084:1975

46

Representació de lligament, remès, passat de la pinta i picat

UNE 40600-1:1996

84

Determinació de l’amplada d’un teixit

UNE-EN 1773: 1997

46

Determinació de la longitud d’un teixit

UNE- EN 1773:1997

46

Determinació de la densitat lineal (número o títol) dels fils d’un teixit (preu per sentit)

UNE 40600-5:1996

46

Determinació de la massa dels fils d’òrdit i de trama per unitat de superfície, en un teixit (preu per sentit)

UNE 40600-6: 1996

46

Determinació de la massa per unitat de superfície en els teixits de calada no elàstics (gramatge)

UNE 40339:2002

46

Determinació de la massa per unitat de superfície de mostres petites (gramatge)

UNE-EN 12127:1998

46

Determinació del número de fils per unitat de longitud (Densitat)

UNE-EN 12127:1998

46

Determinació de l’espessor dels tèxtils i dels productes tèxtis

UNE-EN ISO 5084:1997

46

Teixit de calada. Distorsió. Determinació de l’esbiaix o arquejament

UNE-EN ISO 13015:2014

46

Determinació de la capacitat del desarrugat d’una proveta de teixit plegada horitzontalment, per la mesura de l’angle romanent de l’arruga

UNE-EN 223015:2014

46

Propietats dels teixits enfront a la tracció. Determinació de la força màxima i de l’allargament de la força màxima per mètode de tira (ordit i trama)

UNE-EN ISO 13934-1:2013

92

Propietats dels teixits enfront a la tracció. Determinació de la força màxima i de l’allargament de la força màxima per mètode de tira (un sol sentit)

UNE-EN ISO 13934-1:2013

69

Propietats de resistència a la tracció de costures de teixits i d’articles tèxtils confeccionats. Determinació de la força màxima fins la ruptura de costures pel mètode de tira

UNE-EN ISO 13935-1:2014

92

Propietats dels teixits enfront a l’esquinçament. Part 2: Determinació de la força de l’esquinçament de proveta amb forma de pantaló (mètode d’esquinç únic)

UNE-EN ISO 13937-2:2001

92

Determinació de la força d’adherència entre varies capes de teixit unides per un adhesiu

UNE 40387:1979

92

Anàlisi de la comprensió dels teixits (sistema KAWABATA)

MO 01004

92

Anàlisi de la flexió dels teixits (sistema KAWABATA)

MO 01005

92

Determinació de l’elasticitat dels teixits. Part 1: Assaig sobre tires (per sentit)

UNE-EN ISO 20932-1:2021

79

Determinació de l’elasticitat dels teixits. Part 2: Assajos multiaxials (per sentit)

UNE-EN ISO 20932-2:2021

79

Determinació de l’elasticitat dels teixits. Part 3: Teixits estrets (per sentit)

UNE-EN ISO 20932-3:2021

37

Residu calcinable (550ºC)

Standard Method 23rd ed. 2540

58

Teixits de punt. Conceptes bàsics. Vocabulari

UNE-EN ISO 4921:2002

46

Teixits de punt. Representació i disseny de l’estructura

UNE-EN ISO 23606:2009

84

Teixits de punt. Determinació de la longitud de la puntada i de la densitat lineal en teixits de punt de trama

UNE-EN 14970:2007

46

Teixits de punt. Determinació del nombre de puntades per unitat de longitud i unitat d’àrea

UNE-EN 14971:2006

46

Abrasió Martindale

UNE-EN ISO 12947:1999

≤20.000: 84 €

>20.000:104€

Temps de simidescarga (Statit voltmeter)

CTF 600-047

53

Consum de fil en un teixit

MO 700-029

46

Comportament elàstic d’una venda

CTF 800-010

46

Encongiment al rentat domèstic

MO 600-046

68

Pilling Martindale

UNE-EN ISO 12945-2:2001

58

Solidesa del color al fregament

UNE-EN ISO 105-x12:2016

63

Solidesa al rentat aquós

 

63

Tendència a l’enganxada

CTF 600-081

58

 

Fils

 

Fils Atropellats.

Determinació de la força o càrrega de trencament i de l'allargament al trencament de fils individuals amb un equip de velocitat constant d'allargament (CRE)

UNE-EN ISO 2062:2010

81

Construcció. Mètodes d’anàlisi. Part 3: Determinació de l’ondulat dels fils en un teixit

UNE 40600-3:1996

46

Construcció. Mètodes d’anàlisi. Part 4: Determinació de la torsió dels fils d’un teixit (per sentit)

UNE 40600-4:1996

81

Construcció. Mètodes de l’anàlisi part 5: Determinació de la densitat lineal (nombre o títol) dels fils d’un teixit (per sentit)

UNE 40600-5: 1995

46

Determinació de la torsió o la retorsió dels fils. Mètode per recompte directe

UNE-EN ISO 2061:2015

63

Fils atropellats. Determinació de la massa lineal (massa per unitat de longitud) pel mètode de madeixa

UNE-EN ISO 2060:1996

46

Nombre de filaments en fils sintètics

MO 01006

46

Monofilaments. Determinació de la densitat lineal

UNE-EN 13392:2001

46

Monofilaments. Determinació de les propietats de tracció

UNE-EN 13895:2003

81

Modus operatiu de determinació de les propietats dinamomètriques dels filats en condicions d’alta velocitat de deformació (USTER TENSOJET)

MO 01003

81

Esborra d’un fil generat per fricció

CTF 500-002

81

Determinació del bulk

MO 500-008

47

Temps de semidescarga (static Voltmeter)

CTF 500-033

47

Classificació de defectes Classifault

MO 500-010

84

Diàmetre d’un fil de pescar (Grauvell)

CTF 500-044

47

Resistència a la tracció d’un fil de pescar

UNE-EN ISO 2062:2010

58

Resistència a la tracció del nus d’un fil de pescar

UNE-EN ISO 2062: 2010

63

Coeficient de fricció ZWEIGLE

MO 500-025

58

Regularitat de  massa Keisokki

MO 500-031

74

Grau de tangle (punts de tangle)

CTF 700-019

68

Estabilitat del tangle ( si s’ha determinat el grau de tangle)

CTF 700-019

68

Fils de multifilament. Mètodes d’assaig per a fils de filament texturat. Texturmat (CC;CM;CS)

UNE-EN 14621:2007

92

Fils de multifilaments. Mètodes d’assaig per a fils de filament texturat o no texturat. Encongiment a l’aigua a ebullició (texturmat)

UNE-EN 14621:2007

92

Vellositat

MO 500-039

58

Vivacitat

MO 500 -009

53

 

 

 

 

Cintes i metxes

 

Determinació del Bulk

MO 300-25

47

Cohesió

CTF 500-043

74

Fabricació de vel de carda, manual i test de cohesió

CTF 500-043

126

Regularitat de massa

MO 500-031

74

 

Fibres

 

Fibres. Determinació de la força de ruptura i d’allargament en la ruptura de fibres individuals

UNE-EN ISO 5079: 1996

147

Mètode per a la determinació del diàmetre de les fibres de llana mitjançant el microscopi de projecció

UNE 40023:1973

84

Rentat de llana bruta previ a determinar el seu diàmetre

 

21

Mètode de determinació del percentatge de fibres medulades de llana mitjançant el microscopi de projecció

UNE 40186:1973

84

Microfotografia de fibres tèxtils

MO B9.1-05-01

69

Secció transversal de fibres

MO B9.1-05-03

69

Mode operatiu de determinació de la quantitat de matèries no filables  i la seva efectivitat de purgat en el cotó (USTER MDTA 3)

MO 01002

127

Bulk de una floca

MO 300-025

47

Temps de semidescarga (static voltmeter)

CTF 500-033

47

Contingut d’humitat

Ctf 400-029

84

Pèrdua al rentat

 

100

Contingut de neps

CTF 300-016

63

Ris

MO 400-018

76

 

No teixits

 

Mètodes d’assaig per als no teixits. Part 1: Determinació de la massa per unitat de superfície

UNE-EN 29073-1:1993

58

Mètode d’assaig pels no teixits. Part 2: Determinació de gruix

UNE-EN ISO 9073-2:1997

46

Mètode d’assaig pels no teixits. Part 3: Determinació de la resistència a la tracció i a l’allargament en la ruptura

UNE-EN 29073-3:1993

92

Mètodes d’assaig pels no teixits. Part 4: Determinació de la resistència a l’esquinçament

UNE-EN ISO 9073-4:1997

92

Mètode d’assaig pels no teixits. Part 7: Determinació de la longitud doblegada

UNE- EN ISO 9073-7:1999

58

 

Teixits recobert de plàstic o cautxú

 

Determinació de la resistència a la tracció i l’allargament en la ruptura

UNE- EN ISO 1421:2017

92

Determinació de la resistència a l’esquinçament. Part 1: Mètodes d’esquinçament a velocitat constant

UNE-EN ISO 4674-1:2017

92

Determinació De la resistència a l’equinçament. Part 3: Mètode trapezoïdal

UNE-EN 1875-3:1998

92

Determinació de les característiques del rotllo. Part 1: Mètodes per a la determinació de la longitud de l’amplada i de la massa neta

UNE-EN ISO 2286-1:2017

58

Determinació de les característiques del rotllo. Part 2: Mètodes per a la determinació de la massa total per unitat d’àrea, de la massa de recobriment per unitat d’àrea i de la massa de substrat per unitat d’àrea

UNE-EN ISO 2286-2:2017

58

Determinació de les característiques del rotllo. Part 3: Mètode per a la determinació de l’espessor

UNE-EN ISO 2286-3:2017

58

 

Revestiments tèxtils del terra

 

Determinació del pes total per unitat de superfície

UNE 40293:1975

58

Determinació del nombre de bucles per unitat de longitud i per unitat de superfície

UNE 40293:1996

64

 

Geotèxtils i productes relacionats

 

Geosintètics. Mètode d’assaig per a la determinació de la massa per unitat de superfície de geotèxtils i productes relacionats

UNE-EN ISO 9864:2005

58

 

Robes de protecció

 

Propietats electrostàtiques. Part 1: Mètode d’assaig per a la mesura de la resistència de la superfície

UNE-EN 1149-1:2007

92

Propietats electrostàtiques. Part 2: Mètode d’assaig per mesurar la resistència elèctrica a través d’un material (resistència vertical)

UNE-EN 1149-21:1998

92

 

Altres

 

Traducció en anglès dels i nformes

 

63

Plantes pilot de filatura

Tipus d’assajos

Norma / Mètode

Preu (€)

Test de Microfilatura

Elaboració de 20g de fil amb Filatura d’Anell o Rotor

250

Test de Minifilatura

Elaboració de 300g de fil amb Filatura d'Anells o Rotor

500

Test de Filatura Industrial

Elaboració de 10 a 20 Kg de fil amb màquines d’escala industrial amb filatura d’anells o Rotor (preu variable segons mescles i complexitat)

1.500

Triturat de 500 a 1.000g de retalls de teixit

Per obtenir fibra filable (preu variable segons nombre de passos de trituradora-diable i dificultat) 

100

 

Tipus d’assajos

Preu (€/h)

Caracterització elèctrica / electromagnètica (apantallament, conductivitat)

95